02. oktobra, 2008

Gradnja novih objektov kot odziv na hitro rast

  • Za prihodnji razvoj družbe je predvidena sprememba lokacije poslovnih prostorov, saj je kapaciteta prostorov dosegala zgornjo mejo.
  • STN se odloči za nakup zemljišča v izmeri 5000 m² površine.
  • V sklopu dvofaznega projekta se prične gradnja.
  • Število zaposlenih naraste na 9.
  • STN opravlja storitve za 60 TV kanalov.

Če se želite naročiti na naše novice, vnesite svoje kontaktne podatke tukaj.

     ali zapri sporočilo.